+420 774 671 881 info@ucetnictvidanemzdy.cz

Vedení účetnictví a daňové evidence

Externí zpracování účetnictví naší společností má NESPORNÉ VÝHODY:

  • zpracováváme daňovou evidenci (jednoduché účetnictví) i podvojné účetnictví pro:
    podnikatele, právnické osoby
  • nabízíme průběžné zasílání výstupů z účetnictví ve formátu TXT, Word, Excel e-mailem
  • ručíme za případně způsobené profesní pochybení, které je kryto pojišťovnou

Komplexní vedení účetnictví

Komplexní vedení účetnictví zahrnuje nejenom zaúčtování veškerých dokladů, ale i vyplnění přiznání k dani z přidané hodnoty vč. záznamní povinnosti, zpracování dalších zákonem stanovených statistických výkazů, zpracování přehledů věřitelů a dlužníků (pohledávek a závazků), vedení a zařazení majetku, metodické vedení při inventurách.

finanční kalendář
kalendář
Daně a termíny placení daní předchozí měsíc KVĚTEN 2022 Daně a termíny placení daní následující měsíc
Reality pro život

2012 © ÚČETNICTVÍ & DANĚ & MZDY
Reality pro ŽIVOT, s.r.o. | info@ucetnictvidanemzdy.cz | +420 774 671 881

Humlnet Creative, s.r.o.